043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 2566

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ กำหนดการ สูจิบัตร สามารถดาวโหลดสูจิบัตรได้ที่ https://anyflip.com/pnfhb/ayxi/ หรือ https://drive.google.com/…/1v5tumHjA4xhFFUiA0cz…/view…

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พร้อมแจ้งกฏระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำชั้น คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2…
Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2566 ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ในหัวข้อ “Medical Innovation: Progressing Ethically Towards a Sustainable Future” นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน…
Read more

เชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 ตามลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

เลื่อนวันจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2566

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักฯ ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566 ในการนี้ ขอเลื่อนการจ่ายค่าหอพักออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤษภาคม 2566 โดยชำระผ่าน QR Code Payment

โครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์  (รับน้องขึ้นคลินิก ) โดยมี  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมี รศ.จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์    กล่าวว่า ทางคณะแพทยศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมความรู้ก่อนขึ้นปฏิบัติงานในชั้นคลินิก เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะขึ้นชั้นคลินิก ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนบนหอผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์(รับน้องขึ้นคลินิก) ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RsH7P5WmZGSvKvv7A หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ Extern และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่  31 มีนาคม 2566ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดกำหนดการ https://drive.google.com/…/1HTYekbB946Xxq1AppFk…/view…  ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/mhnXf9pFcKhscR3j9  หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ รอบที่ 2 เฉพาะหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หอหญิง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (หอชาย) รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1iNsVMDjm1sA5bgI1WMl…/view… กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/

ตัวแทนนักศึกษาคณะแพทย์ มข. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามภูมิภาค

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย 3 สถาบันภูมิภาค ครั้งที่ 4 โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานในวาระการทำงานของสโมสรฯ โดยแต่ละสโมสรฯ…
Read more