043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมSMST Open House 2022

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม SMST Open House 2022 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วม Sithan KKU Festival 2022

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น Sithan KKU Festival 2022 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดัน 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชมเชย การประกวดขบวนแห่

การแข่งขันตอบปัญหา MEDQUIZ KKU 2022

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 (MEDQUIZ KKU 2022) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยายเวชวิชชาคาร และห้องสอบใหญ่ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทักษะการคิด สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่           ชื่อทีม : ปิ้นสะรอยมาเยือน…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวสายรหัส ภาคต้น 2565

ขอเรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวสายรหัส ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ บริเณห้องประชุมมิตรภาพและห้องประชุมศิษย์เก่า ชั้น3อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช

ตัวแทนคณะแพทย์ศาสตร์ นำโดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ เมรุวัดป้าคุ้มจัดสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาพิธีกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร ชั้น 4  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมประมาณ 800 คน ภายในกิจกรรมมีการแนะนำผู้บริหาร แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์ 043-363471, 043-363473

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง”

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ – ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ที่ห้องมิตรภาพเวลา 13.00 น.ครอบครัวละ 1 ท่านโดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและ ATK ก่อนเข้างาน

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2 https://drive.google.com/file/d/1d50IP1hSspmh3NEsY__PJQIqCKpZqiUf/view?usp=sharing หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1U9vcyi-wRWiIEXAftgQ_JFYfQM-NvEVN/view?usp=sharing