043-363-471

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปี 2567

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปี 2567

เรียนเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1และผู้ปกครอง

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถรับชมการถ่ายทดได้ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/medkku

กำหนดการเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1xzSIiTTE6Rrrtz8kdNG6wGg6ew2XUWPt/view?usp=drive_link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร. 043-363471, 043-363473 (ในเวลาราชการ)