043-363-471

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Contact us

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Address:

หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Phone:
Fax:

043-363-471 , 043-363-473

043-363-319

Follow us: