043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2567

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ (รับน้องขึ้นคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายในโครงการ

– กล่าวแสดงความยินดีจากอาจารย์ชั้นปรีคลินิก

– กล่าวต้อนรับสู่ชั้นคลินิก

– กิจกรรมที่สุดแห่งชั้นปี

– เสวนา “เรียนคลินิก เรียนอย่างไร”

⏰ในวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น