043-363-471

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2567

โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินด้วยระบบ QR Payment ผ่าน MDKKU-Life https://life.md.kku.ac.th/ (login ด้วย KKU Single Sign-On)

ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567
หรือติดต่อ Facebook Page : หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/file/d/1zAcplOsNCKVnAoqJ0OCwBi_Tn-vo09XQ/view?usp=drive_link