043-363-471

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

กำหนดการสำหรับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

– ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์

– ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ กาญจนาภิเษก

– ถ่ายภาพหมู่ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์

– ระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 (ช่วงบ่าย)

รายละเอียดตารางฝึกซ้อม

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ติดตามจากเพจ หรือตัวแทนผู้ประสานงานบัณฑิต