043-363-471

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2567

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2567

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567