043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา (สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์Extern เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern”

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.40 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 938 4261 2235 Pass : 704273

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.40 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 945 2834 6437 Pass : 63471

ขอเชิญ นศพ.ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก”

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conferenceMeeting ID: 952 1640 3071Pass : 63471

เลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564

ย้ายสำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา (ชั่วคราว)

เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พื้นที่เดิม จึงได้ย้ายที่ทำการใหม่ ไปยัง สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาตร์ เป็นการชั่วคราว

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมห้องพิธีจริง(ห้องประชุมมอดินแดง)ได้จำนวน 1 ท่าน และผู้ติดตามท่านอื่นๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more