043-363-471

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *