043-363-471

Author: Naratassapol Likitdee

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลที่ 2 และ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาแพทย์ มข. ทั้ง 3 ทีม ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition) หรือ SIMPIC โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 ทีม (KKU01, KKU02 และ KKU03) ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน: [การแข่งขันวันแรก] ทั้ง…
Read more

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดกำหนดการตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1ZcwJxqQNo8rnjlHd0DpsQXGV_-fJBylz/view?usp=drivesdk

นศ.พ.ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และยื่นคำร้องเพิ่ม-ถอนรายชื่อได้ ภายใน 15 มีนาคม 2564 นี้ https://drive.google.com/file/d/1OmpjaCWj0Ckmkv1-W5KAbOeELSTgzfI7/view?usp=sharing