043-363-471

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

“นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ในโอกาสได้รับการคัดเลือก

“นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา”

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *