043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมห้องพิธีจริง(ห้องประชุมมอดินแดง)ได้จำนวน 1 ท่าน และผู้ติดตามท่านอื่นๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลที่ 2 และ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาแพทย์ มข. ทั้ง 3 ทีม ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition) หรือ SIMPIC โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 ทีม (KKU01, KKU02 และ KKU03) ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน: [การแข่งขันวันแรก] ทั้ง…
Read more

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดกำหนดการตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1ZcwJxqQNo8rnjlHd0DpsQXGV_-fJBylz/view?usp=drivesdk

เชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ลงคะแนนเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KKUMAIL รายละเอียดดังนี้

นศ.พ.ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น