043-363-471

นศ.พ.ธีรภัทร เหลืองธนะผล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลกาลพฤกษ์ด้านวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นศ.พ.ธีรภัทร เหลืองธนะผล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลกาลพฤกษ์ด้านวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *