043-363-471

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดกำหนดการตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1ZcwJxqQNo8rnjlHd0DpsQXGV_-fJBylz/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *