043-363-471

นศ.พ.ณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลกาลพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นศ.พ.ณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลกาลพฤกษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *