043-363-471

Category: ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และยื่นคำร้องเพิ่ม-ถอนรายชื่อได้ ภายใน 15 มีนาคม 2564 นี้ https://drive.google.com/file/d/1OmpjaCWj0Ckmkv1-W5KAbOeELSTgzfI7/view?usp=sharing

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564ส่งใบสมัครที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ชั้น 6ดูรายละเอียด https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1813.pdfใบสมัครขอรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ทุกคณะ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/1.pdf

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการจัดการหอพัก MSD-KKUซึ่งเป็นระบบการจัดการห้องพัก ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงแจ้งข่าวสาร และติดตามการแจ้งซ่อม โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบได้ และขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาแพทย์ทุกคน เข้าไปส่งคำขอใช้งานระบบMSD-KKU โดยมีขั้นตอนการขอใช้งานระบบดังนี้ 1. นักศึกษาส่งคำขอเข้าใช้งานระบบ และรอเจ้าหน้าที่หอพักตรวจเช็ครายชื่อ (ประมาณ 1 วัน) 2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ตรงกับนักศึกษาส่งคำขอไว้ในข้อที่ 1 3. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานระบบได้เลยที่ลิงค์…
Read more

ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหัวข้อความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาต่อยอดระบบ MDKKU-Life ของคณะแพทยศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 21 คณะ ภายในปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้1. ใบคำร้องทั่วไป2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)3. หนังสือรับรองความประพฤติ4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯหากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-363471 และ 043-363473

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ” เป็นค่ายที่จะเติมพลังใจให้กับนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมมากมายเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี13-14 ก.พ. 2564 นี้ ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หัวหน้าชั้นปี หรือแจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทันที

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบ MDKKU-Life

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นตัวแทนฝ่ายฯ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ที่จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ในยุค Digitalization และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Transformation Learning