043-363-471

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้
1. ใบคำร้องทั่วไป
2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)
3. หนังสือรับรองความประพฤติ
4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ
5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)
6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)
7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD
8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์
9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯ
หากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 043-363471 และ 043-363473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *