043-363-471

ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหัวข้อความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาต่อยอดระบบ MDKKU-Life ของคณะแพทยศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 21 คณะ ภายในปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *