043-363-471

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และยื่นคำร้องเพิ่ม-ถอนรายชื่อได้ ภายใน 15 มีนาคม 2564 นี้ https://drive.google.com/file/d/1OmpjaCWj0Ckmkv1-W5KAbOeELSTgzfI7/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *