043-363-471

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
👉ส่งใบสมัครที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ชั้น 6
ดูรายละเอียด https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1813.pdf
ใบสมัครขอรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ทุกคณะ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/1.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *