043-363-471

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการจัดการหอพัก MSD-KKUซึ่งเป็นระบบการจัดการห้องพัก ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงแจ้งข่าวสาร และติดตามการแจ้งซ่อม โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบได้ และขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาแพทย์ทุกคน เข้าไปส่งคำขอใช้งานระบบMSD-KKU โดยมีขั้นตอนการขอใช้งานระบบดังนี้

1. นักศึกษาส่งคำขอเข้าใช้งานระบบ และรอเจ้าหน้าที่หอพักตรวจเช็ครายชื่อ (ประมาณ 1 วัน)

2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ตรงกับนักศึกษาส่งคำขอไว้ในข้อที่ 1

3. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานระบบได้เลยที่ลิงค์ https://msd.kku.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *