043-363-471

กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 256

กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 256

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *