043-363-471

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ” เป็นค่ายที่จะเติมพลังใจให้กับนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมมากมายเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี13-14 ก.พ. 2564 นี้ ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หัวหน้าชั้นปี หรือแจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *