043-363-471

ย้ายสำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา (ชั่วคราว)

ย้ายสำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา (ชั่วคราว)

เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พื้นที่เดิม จึงได้ย้ายที่ทำการใหม่ ไปยัง สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาตร์ เป็นการชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *