043-363-471

นศ.พ.ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นศ.พ.ปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์”ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *