043-363-471

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564

test

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.ผ่านระบบ Live Stream ทาง Facebook Page : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือช่อง YouTube : MDKKU Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *