043-363-471

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom meeting conference

ปี 2 ตั้งแต่เวลา 08.40 -12.00 น.

ปี 3 ตั้งแต่เวลา 12.40 -16.00 น.

https://kku-th.zoom.us/j/99921057738…

Meeting ID : 999 2105 7738

Passcode : 63471

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *