043-363-471

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบยื่นเอกสารออนไลน์ หัวข้อ”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *