043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และผู้ปกครองนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์(รับน้องขึ้นคลินิก)

ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 🕛เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.📩 ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RsH7P5WmZGSvKvv7A

☎️ หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)