043-363-471

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2566 ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ในหัวข้อ “Medical Innovation: Progressing Ethically Towards a Sustainable Future” นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบไปด้วย

– การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ แพทยสภา

– การประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายกิจการนักศึกษา

– การประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ

– การศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยในปี 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/jariyathum.20th