043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ Extern และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565”

ในวันที่  31 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รายละเอียดกำหนดการ


https://drive.google.com/…/1HTYekbB946Xxq1AppFk…/view…

📩 ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/mhnXf9pFcKhscR3j9

☎️ หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)