043-363-471

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ รอบที่ 2

เฉพาะหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หอหญิง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (หอชาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1iNsVMDjm1sA5bgI1WMl…/view…

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/