043-363-471

ตัวแทนนักศึกษาคณะแพทย์ มข. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามภูมิภาค

ตัวแทนนักศึกษาคณะแพทย์ มข. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามภูมิภาค

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย 3 สถาบันภูมิภาค ครั้งที่ 4 โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม 3 สถาบัน ได้แก่

  1. สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานในวาระการทำงานของสโมสรฯ โดยแต่ละสโมสรฯ นำผลงานมานำเสนอให้สโมสรนักศึกษาอื่นได้ร่วมแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ และกิจกรรม Design our future โดยนำเอาหลักการเรื่อง Design Thinking มาให้นักศึกษาแพทย์ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างสโมสรนักศึกษา ทั้ง 3 สถาบัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook Page : งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=medafpsu…