043-363-471

เชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 ตามลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main