043-363-471

เลื่อนวันจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2566

เลื่อนวันจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2566

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักฯ ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566

ในการนี้ ขอเลื่อนการจ่ายค่าหอพักออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤษภาคม 2566 โดยชำระผ่าน QR Code Payment