043-363-471

Category: ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการจัดการหอพัก MSD-KKUซึ่งเป็นระบบการจัดการห้องพัก ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงแจ้งข่าวสาร และติดตามการแจ้งซ่อม โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบได้ และขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาแพทย์ทุกคน เข้าไปส่งคำขอใช้งานระบบMSD-KKU โดยมีขั้นตอนการขอใช้งานระบบดังนี้ 1. นักศึกษาส่งคำขอเข้าใช้งานระบบ และรอเจ้าหน้าที่หอพักตรวจเช็ครายชื่อ (ประมาณ 1 วัน) 2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ตรงกับนักศึกษาส่งคำขอไว้ในข้อที่ 1 3. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานระบบได้เลยที่ลิงค์…
Read more

ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหัวข้อความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาต่อยอดระบบ MDKKU-Life ของคณะแพทยศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 21 คณะ ภายในปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้1. ใบคำร้องทั่วไป2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)3. หนังสือรับรองความประพฤติ4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯหากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-363471 และ 043-363473

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ” เป็นค่ายที่จะเติมพลังใจให้กับนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมมากมายเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี13-14 ก.พ. 2564 นี้ ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หัวหน้าชั้นปี หรือแจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทันที

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบ MDKKU-Life

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นตัวแทนฝ่ายฯ เข้าพบทีมบริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) ที่จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ในยุค Digitalization และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Transformation Learning

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม บุพศิริ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประนอม  บุพศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (รับมอบแทนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนารี แก้วฤดี หัวหน้าภาควิชาฯ) เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย  เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี  เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563