043-363-471

Category: ข่าวสาร

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลที่ 2 และ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาแพทย์ มข. ทั้ง 3 ทีม ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition) หรือ SIMPIC โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 ทีม (KKU01, KKU02 และ KKU03) ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน: [การแข่งขันวันแรก] ทั้ง…
Read more

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ รายละเอียดกำหนดการตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1ZcwJxqQNo8rnjlHd0DpsQXGV_-fJBylz/view?usp=drivesdk

เชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ลงคะแนนเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KKUMAIL รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564ส่งใบสมัครที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ชั้น 6ดูรายละเอียด https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1813.pdfใบสมัครขอรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ข) ทุกคณะ https://sac.kku.ac.th/servicesac/fddata/1.pdf

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ MSD-KKU

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำระบบการจัดการหอพัก MSD-KKUซึ่งเป็นระบบการจัดการห้องพัก ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงแจ้งข่าวสาร และติดตามการแจ้งซ่อม โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบได้ และขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาแพทย์ทุกคน เข้าไปส่งคำขอใช้งานระบบMSD-KKU โดยมีขั้นตอนการขอใช้งานระบบดังนี้ 1. นักศึกษาส่งคำขอเข้าใช้งานระบบ และรอเจ้าหน้าที่หอพักตรวจเช็ครายชื่อ (ประมาณ 1 วัน) 2. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่ตรงกับนักศึกษาส่งคำขอไว้ในข้อที่ 1 3. นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานระบบได้เลยที่ลิงค์…
Read more

ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมพัฒนาระบบ MDKKU-Life นำโดย อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหัวข้อความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาต่อยอดระบบ MDKKU-Life ของคณะแพทยศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 21 คณะ ภายในปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้1. ใบคำร้องทั่วไป2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)3. หนังสือรับรองความประพฤติ4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯหากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-363471 และ 043-363473