043-363-471

Category: ข่าวสาร

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมSMST Open House 2022

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม SMST Open House 2022 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

การแข่งขันตอบปัญหา MEDQUIZ KKU 2022

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 (MEDQUIZ KKU 2022) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยายเวชวิชชาคาร และห้องสอบใหญ่ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทักษะการคิด สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่           ชื่อทีม : ปิ้นสะรอยมาเยือน…
Read more

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาพิธีกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2 https://drive.google.com/file/d/1d50IP1hSspmh3NEsY__PJQIqCKpZqiUf/view?usp=sharing หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1U9vcyi-wRWiIEXAftgQ_JFYfQM-NvEVN/view?usp=sharing

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความประสงค์ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-219943-4 ส่งหลักฐานการโอนเงินและติดต่อรับใบลดหย่อนภาษีได้ที่ 1. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์    ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2. Facebook Page : กิจการนักศึกษา ดณะแพทยศาสตร์ มข. 3. ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรภายใน…
Read more

ปฏิทินการยืนยันการพักต่อหรือย้ายออกของหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 15 /2565 เรื่อง ปฏิทินการยืนยันการพักต่อ หรือย้ายออกของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เพิ่มเติม นักศึกษารายเก่าที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าหอพัก ส่งที่สำนักงานหอพักนักศึกษาแพทย์ด้วยทุกครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564