043-363-471

Category: ข่าวสาร

เชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 ตามลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

เลื่อนวันจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์ ปี 2566

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักฯ ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2566 ในการนี้ ขอเลื่อนการจ่ายค่าหอพักออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤษภาคม 2566 โดยชำระผ่าน QR Code Payment

โครงการรับน้องขึ้นคลินิก 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์  (รับน้องขึ้นคลินิก ) โดยมี  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมี รศ.จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์    กล่าวว่า ทางคณะแพทยศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมความรู้ก่อนขึ้นปฏิบัติงานในชั้นคลินิก เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะขึ้นชั้นคลินิก ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนบนหอผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์(รับน้องขึ้นคลินิก) ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RsH7P5WmZGSvKvv7A หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ Extern และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่  31 มีนาคม 2566ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดกำหนดการ https://drive.google.com/…/1HTYekbB946Xxq1AppFk…/view…  ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/mhnXf9pFcKhscR3j9  หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ รอบที่ 2 เฉพาะหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หอหญิง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (หอชาย) รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1iNsVMDjm1sA5bgI1WMl…/view… กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/

เชิญร่วมชมการแข่งขันตอบปัญหา KKU ICEM 2023

เรียนเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ KKU ICEM 15-20 มีนาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/kkuicem

ค่ายชายขอบ ครั้งที่ 4

วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่ายชายขอบ” ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรมอมันตา และพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะการพัฒนาตนเองในการทำงานจริงพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ปะโค อำเภอเมืองหนองคาย และศิษย์เก่าแพทย์ ในการร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 26/2566เรื่อง ปฏิทันการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in เมนูใบคำร้องสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น **รับสมัครเฉพาะนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 เรียนเชิญคณาจารย์ และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ และขอเรียนเชิญร่วมบันทึกภาพหมู่แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Read more