043-363-471

แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล”ศรีกาลพฤกษ์” 2566

แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล”ศรีกาลพฤกษ์” 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษาแพทย์ คุณากร ทิวากรกฎ” นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีกาลพฤกษ์” พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2134/2566 ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

https://sac.kku.ac.th/9762?fbclid=IwAR2gNAfoWEkov7AFMFEaIojdp-Yki4SduioCdYw34O3L_nMYPU7SAF5nu4c