043-363-471

Category: ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาภาคต้น 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบยื่นเอกสารออนไลน์ หัวข้อ”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา (สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2564

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์Extern เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern”

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้น Extern” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.40 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 938 4261 2235 Pass : 704273

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″

โครงการ”เสริมสร้างทักษะความรู้ก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 5″ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.40 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conference Meeting ID: 945 2834 6437 Pass : 63471

ขอเชิญ นศพ.ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก”

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conferenceMeeting ID: 952 1640 3071Pass : 63471

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมห้องพิธีจริง(ห้องประชุมมอดินแดง)ได้จำนวน 1 ท่าน และผู้ติดตามท่านอื่นๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more