043-363-471

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความประสงค์ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่บัญชี 551-219943-4

ส่งหลักฐานการโอนเงินและติดต่อรับใบลดหย่อนภาษีได้ที่

1. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

   ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

2. Facebook Page : กิจการนักศึกษา ดณะแพทยศาสตร์ มข.

3. ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรภายใน 63471, 63473  เบอร์โทรภายนอก 043-363473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *