043-363-471

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

แบบชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแพทย์

สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1-2

https://drive.google.com/file/d/1d50IP1hSspmh3NEsY__PJQIqCKpZqiUf/view?usp=sharing

หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 4

https://drive.google.com/file/d/1U9vcyi-wRWiIEXAftgQ_JFYfQM-NvEVN/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *