043-363-471

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมSMST Open House 2022

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมSMST Open House 2022

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม SMST Open House 2022 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)