043-363-471

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 26/2566เรื่อง ปฏิทันการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in เมนูใบคำร้องสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น **รับสมัครเฉพาะนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป