043-363-471

Category: ข่าวสาร

นักศึกษาแพทย์ปรม บุตรมะลา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาแพทย์ปรม  บุตรมะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

ช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์  จัดทำช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา  ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ โดยสามารถแสกน qr code หรือคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อนัดหมายวันเวลาได้ทันที จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาติดต่อกลับ เพื่อยืนยันรายละเอียด https://docs.google.com/forms/d/1rxDQfCGPLsj367eoUrumPVotR-T-Vn_Ghpdd70kJfxw/edit?usp=sharing