043-363-471

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์นายแพทย์ฉลองชัย  เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี 

เข้ารับมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ชั้นปรีคลินิก จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563