043-363-471

Author: worapong tongput

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ Extern และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เตรียมตัวเป็นแพทย์ที่ดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่  31 มีนาคม 2566ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดกำหนดการ https://drive.google.com/…/1HTYekbB946Xxq1AppFk…/view…  ผู้ปกครองสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/mhnXf9pFcKhscR3j9  หรือแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471, 043363473 (ในวันและเวลาราชการ)

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 และ 2 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ รอบที่ 2 เฉพาะหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 1 (หอหญิง) และหอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 (หอชาย) รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1iNsVMDjm1sA5bgI1WMl…/view… กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/

ตัวแทนนักศึกษาคณะแพทย์ มข. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามภูมิภาค

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย 3 สถาบันภูมิภาค ครั้งที่ 4 โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานในวาระการทำงานของสโมสรฯ โดยแต่ละสโมสรฯ…
Read more

เชิญร่วมชมการแข่งขันตอบปัญหา KKU ICEM 2023

เรียนเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ KKU ICEM 15-20 มีนาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/kkuicem

ค่ายชายขอบ ครั้งที่ 4

วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่ายชายขอบ” ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรมอมันตา และพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะการพัฒนาตนเองในการทำงานจริงพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ปะโค อำเภอเมืองหนองคาย และศิษย์เก่าแพทย์ ในการร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้

นักศึกษาแพทย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหา SIMPIC ครั้งที่ 12

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่าน ในการแข่งขันตอบคำถามวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ (SIMPIC) ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ประเภททีม มาครองได้สำเร็จ พร้อมรางวัลรายบุคคลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ครบทุกรางวัล Reference to: https://www.facebook.com/SIMPICOfficial?mibextid=ZbWKwL

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับปริญญาตรี) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่าน KKUMAIL สามารถตรวจสอบรายชื่อและแจ้งเพิ่มถอนรายชื่อ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2566

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 26/2566เรื่อง ปฏิทันการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://sa-sys.md.kku.ac.th/users/sign_in เมนูใบคำร้องสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น **รับสมัครเฉพาะนักศึกษารายใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 เรียนเชิญคณาจารย์ และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ และขอเรียนเชิญร่วมบันทึกภาพหมู่แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง และบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Read more

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมSMST Open House 2022

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม SMST Open House 2022 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)