043-363-471

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์  ปักเข็ม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2563