043-363-471

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ 2566

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ 2566

ขอเชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับปริญญาตรี)

  • ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่าน KKUMAIL

  • สามารถตรวจสอบรายชื่อและแจ้งเพิ่มถอนรายชื่อ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566